Dette er en test

HF – Stadion ordinær generalforsamling søndag d. 19. sep.2021                                                                                                                                                                                                               

Fremmødte stemmer 41
Dagsorden/ Beslutnings Referat:
1.Velkomst v/formanden
2.Valg af dirigent – Karsten Kehlet (Formand Nordøstsjællands kredsen) valgt
3.Valg af referent – Carsten Christiansen (Næstformand Nordøstsjællands kreds) valgt
4. Valg af stemmetællere – Celina windsløv, og Kent Madsen blev valgt
5. Bestyrelsens beretning – Oplæst af dirigent. I forhold til storskrald bliver det op til den nye bestyrelse at drøfte om der skal være en storskraldsordning, som så kan stemmes ind, via generalforsamlingen 2022 – Beretningen er godkendt
6.Regnskab – Fremsendt dagen inden GF, fremlagt af kasserer på GF. Det blev drøftet at regnskab og budget fremadrettet bliver fremsent ud i god tid inden GF, dette bør skrives ind i vedtægterne fremadrettet. Regnskab godkendt.
7.Budget – Fremsendt dagen inden GF, fremlagt af kasserer på GF – budget godkendt
Det blev besluttet at der følges op omkring hjertestarter, i forhold til HF Lyngen.
8. Indkommende forslag – Ikke sendt med ud i indkaldelsen. Fremadrettet blev alle enige om at indkommende forslag sendes ud sammen med indkaldelsen. Dette bør indskrives i vedtægterne.
Indkommen forslag fra have 63.
Gaver til havebedømmelser skal ikke betales af loddekassen eller af haveforeningens kasse.
Der blev stemt om det. FOR:7 stk. – IMOD:14 – BLANK:20
9.Valg af formand for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, 2 medlemmer for 2 år
Formand Mitzi ønsker ikke genvalg – Thomas Windsløv valgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem – Grethe ønsker ikke genvalg – Stig smedegård have 29 valgt for 2 år
1 bestyrelsesmedlem valgt for 1 år – Søren Hansen have 42 valgt for 1 år
1 bestyrelsesmedlem valgt for 1 år – Pia Routhe have 88 valgt for 1 år
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Suppleanter vælges for 1 år – Hanne Petersen have 62, Lasse Jensen have 50
11.Valg af 2 revisorer
Revisorer vælges for 1 år – Rita og Merethe fortsætter
12. Evt. GF vil gerne have en kopi af den nye lejekontrakt med Kommunen, den nye bestyrelse sørger for dette.
__________________      __________________      __________________
Dirigent                     Referent                    Formand

 

HF/Stadion ordinær generalforsamling
Lyngby d. 28. november 2021
Fremmødte stemmeberettigede personer.: 31
Dagsorden/ Beslutnings Referat:
1.Velkomst v/formanden Thomas Winsløw.
2.Valg af dirigent. Jan Hansen blev valgt.
3.Valg af referent.: Michael Horne Hansen blev valgt.
4. Valg af stemmetællere.: Knud Kirk og Jack Ryberg blev valgt.
5. Valg af Kasserer.: Søren Hansen fra have 42 blev enstemmigt valgt som HF/ stadions nye kasserer.
Bestyrelsen består pr dd. af nedenstående 5 medlemmer frem til næste ordinære generalforsamling i april 2022. Desuden har vi i HF Stadion tilknyttet en ekstern revisor ved navn Marie-Louise Rasmussen fra MLR Bogføring. Marie -Louise afstemmer bilag og regnskaber i samarbejde med vores Kasserer.
6. Søren Hansen orienterede omkring fælleshusets tilstand, samt muligheder for at renovere fælleshuset. Det vil koste kr. 16.000 i materialer til forsegling af loft med dampspærre samt nye loftplader og nyt ståltag derudover kræver det at vi selv udfører arbejdet. Hvis der skal ekstern tømmer på vil det koste kr. 46.000- i arbejdsløn uden materialer. Bestyrelsen arbejder videre med mulige løsninger frem mod næste generalforsamling i 2022. Herunder ansøgninger til forskellige fonde.
7. Evt. Der blev spurgt ind til hvorfor 2 bestyrelsesmedlemmer er udtrådt af bestyrelsen siden den ordinære generalforsamling. Dertil svarede Søren Hansen at bestyrelsesmedlemmer samt tidligere
bestyrelsesmedlemmer er underlagt tavshedspligt i henhold til foreningens vedtægter paragraf 12.
Der blev gjort opmærksom på at referatet fra den ordinære generalforsamling d. 19 september 2021 ikke er blevet udsendt til foreningens medlemmer og det ikke er lagt på foreningens hjemmeside. Referatet vil hurtigst muligt blive udsendt til foreningens medlemmer og blive lagt på hjemmesiden.
__________________                         __________________                 __________________
Jan Hansen Diregent                  Thomas Winsløw Formand  Næstformand Michael H. Hansen
 

Kasserer Søren Hansen

Bestyrelsesmedlem Lasse Jensen

Bestyrelsesmedlem Stig Smedegaard

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering