GENERALFORSAMLING 2020 REFERAT

Download som pdf

Referat af Ordinær Generalforsamling 27/9 2020.

Indkaldelse til Generalforsamlingen er sket retmæssigt.

32 medlemmer deltog.

Valg af dirigent   Karsten Kehlet.

Valg af stemmetællere  Betina Aabye have 5 og Erik Olsen have 32.

Beretning   Kommentarer.  Merete Damsbo spurgte til skel og at der kun må bygges 20 m2, dette skal overholdes ved nybyggeri, og ulovligt byggeri skal gøres lovligt ved salg.

Anne spurgte ang erhvervstyrelsen´s regler, det er kommunens regler der gælder.

Rita spurgte om lejekontrakt, hvem der der lejer jorden, det er kolonihaveforbundet der lejer af kommunen.

Jens Jacob henviste til at lejekontrakten kan ligge på H/F Stadion´s hjemmeside, Blev taget til efterretning.

Beretning blev herefter godkendt.

Regnskab.  Regnskabet blev fremlagt af ekstern bogholder Marie Louise Rasmussen som havde lavet nogle ændringer, så regnskabet er mere overskueligt. Anne spurgte til at fælles huset kun var lejet ud 5 gange.

Regnskab blev herefter godkendt.

Budget.Merete mener ikke der skal bruges penge på præmier ved havebedømmelse, men tage penge fra loddekassen.

Budget herefter godgendt.

Valg af ekstern bogholder. Marie Louise Rasmussen  valgt.

Punkt 7 på dagsorden udgik, på Karsten Kehlet´s opfordring.

Forslag.  Hanne have 40 havde forslag om, at etablere en indhegning ved bålpladsen til haveaffald, indvendinger imod lugtgener, rotter, og der måske vil blive smidt andet affald i,  Erna fremhævede kompost beholdere. Forslag om at nedsætte et udvalg 14 for,  13 imod, 2 hverken for eller imod.  Vedtaget at nedsætte et udvalg.

Merete foreslog at vanding med slange skal være tilladt hele dagen, vedtaget som et forsøg til 2022.

Valg af Bstyrelsesmedlemmer. Betina Aabye have 5

                                            Michael Horne Hansen have 18.

Bestyrelsessuppleant      Susanne Duus have 23.

Suppleanten har ret til, men ikke pligt til at møde op til bestyrelsesmøderne.

Valg af revisor. Rita og Merete blev valgt, suppleant Pia.

Strøm til haverne. Søren Hansen kom med et oplæg, yderligere oplysninger . økonomien bedes rettet til Søren have 42.  Spørgsmål om man kunne blive tvunget til at indføre strøm hvis man ikke ønsker det, nej mener Karsten Kehlet, ja mener Søren.

Indførelse af strøm vil blive medtaget i vudering.

Kan kommunen sætte lejen op pga. Indførelse af strøm, nej mener Karsten Kehlet.

Evt. Storskral. Vagter ved storskraldscontainer ikke vil forhindre at der bliver sat ting ved siden af containeren, hvis det sker vil det bliver kørt væk, på foreningens regning.

Generalforsamling blev herefter afsluttet.

Formand                        Dirigent               Sekretær

Mitzi Bachhausen        Karsten Kehlet    Britta Petersen

H/F Stadion.

2/10 2020.

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering