Spildevandsinstallationer

Vilkår for spildevandsinstallation

H/F Stadion – lovliggørelse af vand- og spildevandsinstallationer.

Lyngby-Taarbæk Kommune har givet tilladelse til lovliggørelse af udledning af vand til miljøbeholder fra 1 køkkenvask pr. lod.

Yderligere vandinstallationer må udelukkende benyttes til havevanding.

Endvidere har Lyngby-Taarbæk Kommune givet tilladelse til lovliggørelse af udførte vandinstallationer og udførelse af de nedenfor beskrevne afløbsinstallationer.

Vilkår for tilladelsen
Vand- og spildevandsinstallationerne skal anvendes og være udført i henhold til nedenstående vilkår 1-15.
Fristen for opfyldelsen af vilkårene fastsættes til 1. september 2014.

1. Udledningen sker til miljøbeholdere, der opfylder kvalitetskrav til opbevaring af spildevand fra køkkenvaske jf. nedenstående krav.

2. Miljøbeholderen skal placeres i det fri, for at sikre uhindret adgang til tømning og for at hindre uhygiejniske forhold i huset.

3. Miljøbeholderen skal være påført tætsluttende låg, der sikrer mod uhensigtsmæssigt spild og lugtgener.

4. Inden udløb til miljøbeholderen skal der på afløbet fra køkkenvasken være installeret vandlås for at hindre lugtgener i huset.

5. På spanden skal endvidere være installeret kontraventil, der hindrer overtryk i miljøbeholderen.

6. Miljøbeholderen skal tømmes efter behov i dertil egnet udslagsvask eller lignende ved toilethuset mellem H/F Lyngen og H/F Stadion.

7. Tømningsstedet skal være indrettet, så beholderen let kan tømmes. Endvidere skal der være mulighed for spuling/rengøring af beholderen og tømningsstedet efter tømning.

8. Transport af miljøbeholderen fra køkken til toiletbygning skal ske på egnet sækkevogn eller lignende. Det skal sikres, at beholderen kan fastgøres til vognen, så den ikke vælter og spildevandet løber ud i forbindelse med transporten.

9. Beholderen må under ingen omstændigheder tømmes andre steder end i udslagsvasken ved toilethuset.

10. Der må ikke etableres overløb fra miljøbeholderen, hverken til jorden eller andre steder.

11. Der må kun tilledes vand fra 1 køkkenvask pr. beholder pr. lod.

12. Der skal udføres egenkontrol, der sikrer, at vilkårene overholdes.

13. Fælleshus i H/F Stadion tilsluttes kloak ved forlængelse af den private kloakledning, der er ført frem til toiletbygningen i H/F Lyngen på nabogrunden.

14. Der bør i den forbindelse tinglyses deklaration om fælles privat afløb, om afløb over anden mands grund og om fælles benyttelse af toiletbygning og udslagsvask med H/F Lyngen.

15. Der skal fremsendes VVS-attest

Haveforeningen indkøber miljøbeholdere til alle havelodderne – hver haveejer betaler selv installation til miljøbeholder – haveforeningen koordinerer en fælles VVS-attest for alle haveloddernes installationer.

Bestyrelsen 9. juni 2014

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering