GENERALFORSAMLING 2019 REFERAT

Download som pdf

Referat af Ordinær Generalforsamling d 7/4 2019 H/F Stadion.

Der deltog 38 medlemmer.
Valg af dirigent: Karsten Kehlet.
Valg sf stemmetællere: Preben Bøgvald og Erik Olsen.

Beretning:
Beretning blev uddelt, sammen med regnskabet, der var følgende bemærkninger. Medlemmer ønsker storskralds container både forår og efterår. Da det er et økonomisk spørgsmål, kan der stilles forslag til næste generalforsamling,om at genindføre den om foråret. Da der ofte lægges affald i, som der ikke må lægges i, kunne vi evt lave et vagthold.
Lejekontrakt med kommunen. Intet udkast fra kommunen endnu, bebyggelses % mangler stadig.
Beretning godkendt.

Årsregnskab:
Stor tak til Preben Bøgvald der har hjulpet vores Kasserer Laila Kragh. Der er et underskud på 16.000 – kr grundet køb af 3 computere til bestyrelsesarbejde. Der er bogført 9.000- kr til tlf, i stedet for honora, det er en fiktiv borføring, vil ikke forekomme mere.
Regnskab godkendt.

Forslag:
Regnskab ønskes offentliggjort 1 mdr før generarforsamlingen, vedtaget.
Indkomne forslag ønskes offentliggjort 1 mdr før generalforsamlingen, vedtaget.
Ventelisten ønskes sat på lukket side på hjemmesiden. Hvis det er lovligt kan vi gøre det evt ,kun med forbogstaver. Der skal gives tilladelse fra dem på listen. Vedtaget
Havebedømmelse: Kun dem der ønsker bedømmelse skal skrive sig på liste, vedtaget.
Ændringsforslag: Honora til Kasserer. 12.500-kr, vedtaget. Laila godkender.

Budget:
Buget for 2019 balancere uden lejeforhøjelse i år. Der er ikke sat penge af til store invisteringer.
Budget vedtaget, 2 stemte hverken for og imod.

Valg af formand: Mitzi Bachhausen blev valgt.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Grethe Wendelbo, og Michael G Isaksen blev valgt.
Der blev ikke valgt suppleanter, da ingen ønskede at stille op.
Revisor: Ritta Emanuelsen og Merete Damsbo blev valgt. Revisor suppleant Pia Routhe.

Festudvalg: Lasse Jensen, Stig Smedegåed og Søren Hansen blev valgt, de står herefter for jubilæumsfest 7/9 2019. Bestyrelsen står for reception til jubilæum 6/9 2019 kl 17 00 – 19 00.

Revision af vanding: Vandforbrug 2017 Sydbrønden 420m3
Nordbrønden 445m3 ialt 865m3
2018, Sydbrønden 823m3 Nordbrønden 933m3 ialt 1756m3. Vanding med slange hver dag i tidsrummet efter 18 00 og inden 08 00. bled vedtaget.
Der skal indføres betaling for badebassin, indføres i ordensregler.
Vandmålere i hver have, det er blevet undersøgt for nogle år siden, Hans have 28 vil undersøge pris igen.

Evt: Træer på lundtoftevej ønskes beskæres, sende Mail til Kredsen, som derefter vil kontakte kommunen.
Tak til Loddepigerne, og tak til Karsten Kehlet

8/4 2019
Sekretær
H/F Stadion
Britta Petersen.

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering