Ordensregler

Download pdf

Ordensregler.
Det er en selvfølge:

at hvert enkelt medlem sørger for at holde havegangen, udfor sin have fri for ukrudt og indklipper sin hæk, så den ikke ”breder” sig ud i havegangen. Dette skal ske mindst to gange om året.

at bygninger altid er vedligeholdte og er i pæn og sikker stand.

at byggeri, nyt eller evt. ombygning, i fremtiden skal godkendes af bestyrelsen før det påbegyndes. Byggeriet skal ligge mindst 2,5 meter fra lodskel, og højden må ikke overstige 3 meter. Der må ikke bygges mere end 20 m2 inkl. evt. udhus i hver have. Eventuelt behov for el. skal aftales med bestyrelsen.

at det vil være muligt, at hente strøm fra fælleshuset i forbindelse med små reparationer for et beløb på kr. 50,00 pr. gang. Henvendelse til bestyrelsen.

at byggematerialer o.lign. anbringes så ordentligt som muligt, og indenfor i haverne, så tilholdssteder for rotter og andre smådyr undgås.

at der ikke henligger affald i haverne. Alt haveaffald der kan komposteres, skal anbringes i en kompostkasse. Der skal være mindst een kompostkasse i hver have. Helst to. Ca. 2. gange årligt vil det være muligt at aflevere større grene o.lign. i en lejet container. Grenenes længde må ikke overstige 1 meter.

at der ikke forefindes ”skov træer” i haverne, der ved deres højde og vandoptagelse generer naboerne. Såfremt blot én nabo klager derover, skal træet fældes. ”Have træer” der står i skel kan forlanges nedskåret til 140 cm, hvis blot én nabo forlanger det. Hegn og hække mellem haver og gange må ikke overstige 140cm.

at husdyrhold ikke er tilladt. Hunde må ikke løbe frit, men skal være i snor. Fodring af katte er strengt forbudt!

at skydning og indfangning af fugle er forbudt.

at kørsel på havegangene ikke må ske med indregistrerede motorkøretøjer, og hastigheden ikke må overstige 15 km i timen. Cykler og motoriserede køretøjer må ikke stå på havegangen, men skal parkeres i haven.

at radioen dæmpes, så den ikke generer naboerne.

at havevanding kun må ske med håndholdt slange i bede og drivhus alle dage, som et forsøg i sæsonen 2017.. Vanding med slange må kun finde sted mellem kl. 18.00 og 08.00. Såfremt disse bestemmelser ikke overholdes, vil det medføre en bøde på kr. 300,00. Bøden forhøjes med kr. 300,00, hvis det sker igen. Vandkander kan forsat benyttes uden indskrænkninger.

At der ikke parkeres på fælles arealerne, af og pålæsning er dog tilladt

at alle klager skal rettes til bestyrelsen, som derefter vil behandle disse. Der må under ingen omstændigheder klages til kommunen

at hensynet til NÆSTEN er en afgørende faktor i alle tvivlstilfælde. Er der stadig tvivl, er bestyrelsen, i h.t. vedtægterne, bemyndiget til at træffe afgørelsen.

HUSK AT VI SKAL KUNNE FÆRDES ROLIGT OG TRYGT PÅ VORE VEJE OG FÆLLESOMRÅDER, OG AT ENHVER HAR PLIGT TIL AT DER ER ORDNEDE FORHOLD I H/F STADION.

Bestyrelsen, maj 2018

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering