HF/Stadion Ekstraordinær generalforsamling Juni 2022

Download som pdf

Fremmødte stemmeberettigede personer.: 32

Dagsorden/ Beslutnings Referat:

1).Velkomst v/formanden Thomas Winsløw.

2).Valg af dirigent. Karsten Kehlet blev valgt.

3).Valg af referent.: Michael Horne Hansen blev valgt.

4). Valg af stemmetællere.: Knud Kirk og Johnny Olsen blev valgt.

5). Afstemning af vedtægtsændringer som allerede var fremlagt ved den ordinære generalforsamling 27/3-2022. Karsten Kehlet læste alle paragraf ændringer op punkt for punkt, omhandlende §3.2, §5.2, §6.3, §9.0, §10.3, §11.2 pkt. 9, §11.5, §11.8, §11.9, §12.3, §11.6, §11.9, §13, §15.1, §15.2, §16. Bemærkning omkring formulering ved §5.2 var (ændres til eventuelt fælleshus). Alle ændringsforslag til vedtægterne blev enstemmigt vedtaget. De nyreviderede vedtægter vil blive lagt op på hjemmesiden samt blive fremsendt til hvert havelod via e-mail. Det blev oplyst af Karsten Kehlet at hvis bestyrelsen sender en hensigtserklæring ud  il den enkelte haveejer som så giver samtykke til at bestyrelsen udsender nyhedsbreve samt indkaldelser til generalforsamlinger og referater så er der ingen problemer i forhold til GPDR- regler.

6). Michael Horne Hansen orienterede omkring fælleshuset. H/F Stadions bestyrelse har desværre modtaget afslag på ansøgningen om legat på 100.000 kr. fra Johannes Fog fonden. Bestyrelsen vil arbejde videre med mulige løsninger / projektforslag frem mod næste generalforsamling i 2023. Herunder ansøgninger til forskellige fonde. Desuden skal der udarbejdes et projektoplæg vedr. nyt hus samt økonomien i dette skal bringes til afstemning ved næste ordinære generalforsamling, samt der skal søges om byggetilladelse til LTK. Denne ansøgning om byggetilladelse skal ske via Kolonihaveforbundet da de er vores udlejer. Det blev forslået at nedsætte et byggeprojekt udvalg så bestyrelsen ikke står alene med dette arbejde.

7. Der blev gjort opmærksom på at dagsorden samt ændringsforslag til vedtægterne ikke var fremsendt til foreningen medlemmer inden den ekstraordinære generalforsamling. Der blev endvidere gjort opmærksom på at referatet fra den ordinære generalforsamling d. 27 marts 2022 ikke er blevet udsendt til foreningens medlemmer. Referatet fra både den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling vil hurtigst muligt blive udsendt til foreningens medlemmer og blive lagt på hjemmesiden.

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering