GENERALFORSAMLING 2018 REFERAT

Download som pdf

Referat af ordinær generalforsamling d 22/4 2018 i H/F Stadion.

40 haveejere var mødt op

Dirigent: Karsten Kehlet

Stemmetællere: Signe og Eva.

Beretning: Der var følgende bemærkninger til beretningen.

En ønskede prisen for havesalg, det må ikke oplyses mere i flg ny lov om beskyttelse af person data, listen med haveejere må heller ikke hænge i udhængsskabet mere. Overtrædelse kan straffes med bøde og evt fængsel.

Lejekontrakt med LTK. Hovedkontrakt er forhandlet færdig, diverse småting mangler bla. Bebyggelsesprocent. Der er ingen tidshorisont på, hvornår det er forhandlet færdigt.

Hjemmesiden er nedlagt, en ny koster 700,- kr om året. Kolonihaveforbundet laver en hjemmeside, hvor de enkelte haveforeninger kan blive tilknyttet, tidshorisont ukendt.

H/F Stadion har status som varige haver, på nær de yderste haver ved tennisbanerne.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab: Revisorerne havde bemærkninger til regnskabet om manglende originale bilag, bla for køb af strøm, for el og vand for toiletbygningen som vi deler med H/F Lyngen. Kasseren fra Lyngen har fremskaffet alle bilagene.

Der er et overskud i 2017- 2018 på 67.000- kr. det er fremkommet til dels ved salg af bankaktie i Danske Bank, en mente det skulle have været til afstemming i foreningen, Loddepigerne havde overskud på 11.200 kr, opkrævning til fællesarbejde på 100kr pr have i alt 8500kr. Vand 10,000 kr tilbagebetalt på grund af for meget betalt aconto. Sparet 2500kr på færre container. Sparet 2500 på gaver. Loddepigernes overskud er hensat til evt forbedringer på fælleshuset.

Regnskab blev godkendt.

Budget 2018- 2019 uændret, ingen stigning på haveleje.

Valg af Kasserer. Laila blev valgt, efter tilbud om højere honorar, str blev ikke fastlagt i dag, men der kommer muligvis en lejestigning på grund af dette.

2 Bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Peter Olesen have 1 og Britta Petersen have 85 for 2 år.

1 Bestyrelsessuppleant: Mikael Isaksen have 44.

Revisor Ritta Emanuelsen have 27 og Kim Vesselgård have 33.

Revisorsuppleant Jan Raarup have 10.

Indkomne forslag. Forslag om en haveejer må tage en gæst med til fester i foreningen, Der blev vedaget, at der måtte komme 2 pr have plus evt hjemmeboende børn.

Forslag om dugene måtte benyttes ved udlejning af fælleshuset, blev vedtaget, og det er lejers ansvar at sørge for vask og evt udbedring af skader.

Festudvalg: Lasse Jensen have 51, Søren Hansen have 42 og Stig Smedegaard have 29.

Revision af fri vanding:  Vanding med haveslange blev forlænget med et år pga. usikkerhed med aflæsningen.  Vil holde øje med vandforbruget i løbet af året.

Evt: Grethe kom med et lille opråb om, ris og ros blev fremsat til rette vedkommende. Britta efterlyste, at have ejerne husker at melde, hvis de får nye tlf nr, ligeledes hvis deres fastnet tlf bliver nedlagt, og de kun har mobil tlf.

Dette skal gøres personligt til Britta, da det fremover, ikke må være offentligt tilgængeligt,  ventelisten må heller ikke være offentlig, men vi kan skrive hvor mange der er på ventelisten.

Generalforsamlingen sluttede med uddeling af gaver til dirigenten, afgående bestyrelsesmedlemmer og loddepigerne.

22/4 2018

Sekretær

Britta Petersen.

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering