Referat Ordinær Generalforsamling 27/3-2022

Download som pdf

1. Velkomst v/formanden.
Formanden bød velkommen og bad resten af bestyrelsen at introducere sig selv.

2. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstillede til at Karsten Kehlet fra kolonihaveforbundet blev valgt som
dirigent, det takkede Kasten ja til og blev enstemmig valgt.

3. Valg af referent.
Karsten spurgte til hvem der ønsker at stille op til at være referent, bestyrelsen
indstillede Selina fra have 55, som blev enstemmigt valgt.

4. Valg af stemmetællere
Britta have 85 og Anne have 19 blev valgt.

5. Formandens/ bestyrelsens beretning.
Karsten gav ordet til formanden som gennemgik bestyrelsesberetningen, han henstillede
herefter til at håndholdt mobiltelefon med højtaler skal slås fra eller minimeres så det
ikke er til gene for sine naboer, da bestyrelsen har modtaget klager herfor. Det blev
ligeledes påpeget at man ikke selv må rette henvendelse til kommunen eller
kolonihaveforbundet og kredsen, da det skal gå via HF- stadions bestyrelse.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.

6. Årsregnskab/ fremlagt af Marie-Louise.
Marie-Louise gennemgik regnskabet for 2021, der var ingen spørgsmål til regnskabet og
dette bliver godkendt.

7. Indkommende forslag.
Karsten gennemgik de indkommende forslag som alle var fra bestyrelsen.
7a.: Nedrivning af fælleshus samt bygning af nyt hus, (gennemgang af økonomi).

7b.: Renovering af fælleshus
Kassereren gennemgik forslag omkring fælleshus herunder, placering, økonomien.
Der blev spurgt til om bestyrelsen har snakket med kommunen omkring tilskud til
huset, det svarerede Karsten på og sagde det er næsten umuligt at få dette igennem,
bestyrelsen har ikke været i dialog med kommunen omkring tilskud.
Der blev spurgt til økonomien omkring indkøb af nyt hus, dette forklarerede
kassereren.
Der blev spurgt til kvaliteten af huset, hvor kassereren svarerede, det er lavet af
fyr/gran så det vil give sig og skal vedligeholdes, men prisen afspejler også kvaliteten.

7c.: Bestyrelsen stillede forslag til vedtægtsændringer, se vedlagte bilag.
Karsten gennemgik vedtægtsændringerne, hvor alle ændringer blev vedtaget. Da der
kun deltog 37 ud af 85 haver skal det op på en ekstraordinær generalforsamling og
indkaldes snarest.

8. Godkendelse af budget/ fremlagt af Marie-Louise.
Marie-Louise gennemgik budgettet for 2022/2023, der var udleveret tre budgetter, alt
efter om huset bliv stem ind, men da huset ikke er stemt ind endnu, så gennemgik vi
budgettet for 2022/2023 uden fælleshuset, så ændres budgettet hvis huset stemmes ind
på ekstraordinær generalforsamling. Budgettet blev godkendt.

9. Valg af Kasserer, vælges for 2 år. (Søren Hansen modtog genvalg).
Søren blev genvalgt for 2 år til marts 2024.
Valg af menigt bestyrelsesmedlem, vælges for 2 år (Michael Horne Hansen modtog
genvalg).
Michael blev genvalgt for 2 år til marts 2024
Valg af menigt bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Lasse Jensen modtog genvalg).
Lasse genvalgt for 2 år til marts 2024.
Valg Første Suppleant.: (vælges for 2 år).
Gitte fra have 30 valgt til suppleant, hun bliver valgt ind for 2år til marts 2024.
Valg af anden Suppleant.: (vælges for 1 år).
Johnny fra have 17 valgt til suppleant, for 1 år til marts 2023.
Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år).
Britta have 85 og Dennis have 77 blev valgt til dette.
Valg af medlemmer til rengøring- og flag-arbejder.
Selina stillede op til rengøring og blev valgt til dette, Stig stillede op til flagarbejder, og
blev valgt til dette.

10. Eventuelt.

11. Da vi ifølge reglerne ikke kan stemme ændringer igennem hvor der skal ske
vedtægtsændringer, og i forhold til egenbetaling af nyt fælleshus skal 2/3 af have lejrene
være til stede, men da vi kun var 37 ud af 85 haver, bliver vi nødsaget til at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling for at kunne stemme disse ændringer igennem.
Formand Dirigent Referent
Thomas Winsløw Karsten Kehlet Selina Winsløw

4/4-2022

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering